Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Vi vil her opdater jer om kommende arrangementer, ændringer i trænings tider osv. I første omgang vil vi tilmelde jer til nyhedsbrevet, når i melder jer ind i GGK .

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Generalforsamling lørdag den 1.februar 2020 KL.9.00

Generalforsamlingen starter kl.9.30. Der vil være morgen kaffe fra kl 9.00 - 9.30.

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Sendes til: info@grindstedgokartklub.dk

 

 

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det af revisor opstillede regnskab med revisorerklæring og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg er: Per Thomsen. Morten Møller og Tine Sylvest
5. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt Genvalg kan finde sted, men der skal fremsættes modforslag. Kun medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen eller som har givet skriftlig tilsagn om at modtage valg, kan foreslås som bestyrelsesmedlem.

17-9-2019

Bestyrelses ændring i GGK

John Nielsen ønsker at fratræde bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Johns fratrædelse sker på grund af at han har for lidt tid til at varetage bestyreses arbejdet for klubben i øjeblikket og fremadrettet. Vi har derfor sendt bud efter første suppleanten Jesper Mikkelsen.

Bestyrelsen.

Sebastian Øgaard

Grindsted køren Sebastian Øgaard er udtaget til DASU og Team Danmarks talenttrup i 2019.

Læs hele artiklen om Team Danmark klik her

Magnus Daae Germansen

Ligeledes er Grindsted køren Magnus Daae Germansen udtaget til DASU og Team Danmarks talenttrup i 2019. Magnus skal også representerer Danmark i den internationale serie CIK FIA Academy.

GGK`S Klubmester 2018

Vi vil gerne sige tusind tak for denne sæson og vi glæder os til at se jer til næste år.

Et stort  tillykke til alle dem som blev hædret ved GGK`S gokartafslutning og et stort tillykke til alle jer Grindsted kører der har kørt pokaler hjem ved DM-Jydecup-Rotax Challenge.  Godt gået alle sammen.


Årets fair driver 2018: Magnus No Løvkvist
Årets GGK’er 2018: Sebastian Øgaard

Noah og Oliver

Grindsted kørere på Podiet Til DM I Ikast.

 

Hele fire podie pladser blev det til for kørere fra GGK i den netop afholdte DM i Ikast her i weekenden.

De 15 Kørere og mekanikere fra GGK havde en hård weekend hvor det skiftende vejr Gav dem kamp til stregen.

Finalerne blev kørt i regn og her var der nogle der havde fundet de rigtige opsætninger på karterne.

 For i Cadett Mini tog Noah Meyer Eg sig af første pladsen og blev herved Dansk mester og Oliver Hedegaard tog sig af 3 pladsen. De to GGK’ere lagde sig i front af løbet fra første omgang og blev der til de fik slut flaget.

I OK.Junior Var det Sebastian Øgaard der tog sig af første pladsen og nu kan kalde sig Dansk mester. Sebastian måtte kæmpe for at få første pladsen i hus, her skiftede de tre forreste pladser omgang efter omgang indtil der manglede 3 omgange, her fik Sebastian lavet et lille hul som holdte til slut flaget kom.

I KZ blev det til en 3.plads for Mads Dormann. Mads kørte sig stille og roligt op gennem feltet, med nogle flotte overhalinger og

 

Grindsted Gokart Klub ønsker alle tillykke med de flotte resultater.