Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Vi vil her opdater jer om kommende arrangementer, ændringer i trænings tider osv. I første omgang vil vi tilmelde jer til nyhedsbrevet, når i melder jer ind i GGK .

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

25 November 2017

Generalforsamling

Lørdag den 25 november 2017 Kl. 13.00 afholdes der generalforsamling i klubhuset vesterhedevej 7. 7200 Grindsted.

 

 

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen,sendes til Mail: formand@grindstedgokartklub.dk

og skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden til GGK`s Generalforsamling den 25 November 2017

1. Valg af Dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det af revisor opstillede regnskab med revisorerklæring og beslutning    om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

    På valg er: Per Thomsen. Morten Møller og Carola Nielsen

5. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

6. Valg af udvalgsmedlemmer

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt Genvalg kan finde sted, men der skal fremsættes modforslag. Kun medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen eller som har givet skriftlig tilsagn om at modtage valg, kan foreslås som bestyrelsesmedlem. 

 

Billeder fra DM

20 September 2018

Vinter Træning 2017 - 2018 er aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Vi i Grindsted Gokart Klub stræber mod, når sæsonen går
på hæld, at der stadig skal være sammenhold i klubben.
Selv hen over vinteren forsøger klubben at være aktiv - bare
på andre lokationer.

I samarbejde med Tommy Schröter, MAGION Fitness prøver vi hen over vinteren at holde gang i både kører og mekaniker på den tekniske/fysiske side. 

 

Vi bruge tusindvis af krone på 10’ dele af et sek. på det materielle vi køre med og hvis du kan hente en 10´ del vil du ikke tænke et sekund på at købe det.  Dog ved de fleste racerkørere at du kan hente sekunder i manden. Derfor har vi sammensat et forløb der vil forbedre dine evner som kører både teknisk og fysisk. 

17 marts 2017

Rettelsesblad for vægt i Breddeklasserne

Reglement for karting 2017 Punkt 67.121 Samkøringsklasser (Breddeklasser) Vægtskemaet på side 37 erstattes af nedenstående

Se de nye vægt grænser her

Vedrørende miniput

Til orientering:

Vi gør opmærksom på at der ved klubløb i GGK KUN køres opvisningsløb for miniput. Der præmieres med en erindringsgave.

Klubben bestemmer  hvad gaven er.

Info omkring tidsplan for GGK´S klubløb

Tidsplan

Banen Åbner kl.7.00

Licens/maskin kontrol fra kl.7.30

Trænings start kl. 8.00 iflg rækkefølgen i tillægsreglerne.

Endelig tidsplan vil være tilgængelig ved ca.kl 8.30 

Til alle dem som skal,sidde over/være hjælper på banen. Skal i huske, at i skal udfylde en løbstilmeldelse, inden kl.8.00. Så vi kan se at i har været offical til løbet, så vi kan få givet jer jeres point,som i har optjent.