Afslutning af 2016 sæson.

Da vi nærmer os vinter månederne, er der på lørdag den 29. oktober  sidste træningsdag i sæson 2016. Vi ønsker jer alle en rigtig god vinter og på gensyn igen den 1.marts 2017.

PS: Husk vores Genralforsamling den 26. november.

26-11- 2016

Genralforsamling

Lørdag den 26.November 2016. Kl 13.00 afholder GGK  generalforsamling i klubhuset vesterhedevej 7. 7200 Grindsted.

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det af revisor opstillede regnskab med revisorerklæring og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

5. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

6. Valg af udvalgsmedlemmer

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt Genvalg kan finde sted, men der skal fremsættes modforslag. Kun medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen eller som har givet skriftlig tilsagn om at modtage valg, kan foreslås som bestyrelsesmedlem.

Indkommende forslag sendes til Per.Thomsen på mail: formand@grindstedgokartklub.dk

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vedrørende miniput

Til orientering:

Vi gør opmærksom på at der ved klubløb i GGK KUN køres opvisningsløb for miniput. Der præmieres med en erindringsgave.

Klubben bestemmer  hvad gaven er.

Gokarttræning i 2016

Info omkring tidsplan for GGK´S klubløb

Tidsplan

Banen Åbner kl.7.00

Licens/maskin kontrol fra kl.7.30

Trænings start kl. 8.00 iflg rækkefølgen i tillægsreglerne.

Endelig tidsplan vil være tilgængelig ved ca.kl 8.30 

Til alle dem som skal,sidde over/være hjælper på banen. Skal i huske, at i skal udfylde en løbstilmeldelse, inden kl.8.00. Så vi kan se at i har været offical til løbet, så vi kan få givet jer jeres point,som i har optjent.